Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: protokół z przebiegu sesji to nie to samo co jej zapis dźwiękowy

WSA: protokół z przebiegu sesji to nie to samo co jej zapis dźwiękowy

16.03.17

Samo sporządzenie oraz udostępnienie protokołu z sesji rady gminy nie stanowi podstawy do odmowy udostępnienia materiałów audiowizualnych sporządzonych z takiej sesji, gdyż te często w przeciwieństwie do protokołu, rejestrują w pełni obrady tego organu – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. 

articleImage: WSA: protokół z przebiegu sesji to nie to samo co jej zapis dźwiękowy fot. Thinkstock

Jeden z mieszkańców gminy zwrócił się do wójta o udostępnienie mu na nośniku dźwięku przebiegu sesji rady.

Organ poinformował mężczyznę, iż protokół z sesji, który odzwierciedla jej przebieg, dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy.

Mieszkaniec ponowił wniosek o udostępnienie mu żądanej informacji wskazując, że nie prosił o protokół z przebiegu sesji ale o zapis dźwiękowy jej przebiegu.

Wójt wyjaśnił, iż gmina jako adresat wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przebiegu posiedzenia organu kolegialnego, wypełnia obowiązek udzielenia takiej informacji poprzez udostępnienie protokołu z posiedzenia i nie jest zobowiązana do udostępnienia tej samej informacji na nośniku audiowizualnym lub teleinformatycznym.

Mieszkaniec poskarżył się do sądu administracyjnego.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

WSA wyjaśnił, iż samo sporządzenie oraz udostępnienie protokołu z sesji rady gminy nie stanowi podstawy do odmowy udostępnienia materiałów audiowizualnych sporządzonych z takiej sesji, gdyż te często w przeciwieństwie do protokołu, rejestrują w pełni obrady tego organu.

W rozpatrywanej sprawie organ wskazał stronie, że protokół z przebiegu sesji znajduje się w BIP. Natomiast brak jest jakiejkolwiek informacji, iż protokół w pełni rejestruje przebieg sesji.

Natomiast w sytuacji jakiejkolwiek różnicy uznać należy, że zarówno sam protokół jak i zapis dźwiękowy przebiegu sesji stanowią informację publiczną o różnej treści i oba podlegają udostępnieniu – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 20 grudnia 2016 r., sygn. akt IV SAB/Po 100/16, nieprawomocny  

Anna Dudrewicz 16.03.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE