Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: w razie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść decyzyjnej formy załatwienia sprawy

WSA: w razie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść decyzyjnej formy załatwienia sprawy

14.07.17

Wątpliwości co do formy załatwienia sprawy, w sytuacji gdy przepisy ustawy odsyłają w kwestiach nieuregulowanych do stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, należy rozstrzygać na korzyść decyzyjnej formy załatwienia sprawy – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.  

articleImage: WSA: w razie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść decyzyjnej formy załatwienia sprawy fot. Thinkstock

Kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS poinformował wnioskodawczynię o wstrzymaniu wypłaty świadczeń alimentacyjnych.

Kobieta potraktowała pismo jako decyzję administracyjną i wniosła odwołanie do SKO.

Kolegium stwierdziło niedopuszczalność odwołania.

Wyjaśniło, że odwołanie może być wniesione od decyzji administracyjnej, której wydanie możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy w obowiązującym porządku prawnym istnieje przepis prawa materialnego dopuszczający taką formę kształtowania praw i obowiązków strony.

W ocenie SKO pisma skierowanego do skarżącej informujące o wstrzymaniu wypłaty świadczeń alimentacyjnych nie może być uznane za decyzję administracyjną

Kobieta poskarżyła się do sądu administracyjnego.

WSA uwzględnił skargę.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Skład orzekający uznał bowiem, że wstrzymanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje decyzją, od której przysługuje odwołanie do organu II instancji a nie jest czynnością materialno – techniczną, podlegającą zaskarżeniu do sądu administracyjnego na podstawie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zdaniem sądu wątpliwości co do formy załatwienia przez organ administracji sprawy strony, w sytuacji gdy przepisy ustawy stanowiącej materialnoprawną podstawę jej rozstrzygnięcia odsyłają w kwestiach nieuregulowanych do stosowania kodeksu postępowania administracyjnego, należy rozstrzygać na korzyść decyzyjnej formy załatwienia sprawy.

Za takim wyborem przemawia zasada domniemania załatwiania spraw przez organ administracji publicznej w formie decyzji administracyjnej oraz prokonstytucyjna wykładnia przepisów prawa – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 9 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Bk 63/17, nieprawomocny  

Anna Dudrewicz 14.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE