Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: wnioski złożone w określonej dacie muszą być rozpatrywane jednakowo

WSA: wnioski złożone w określonej dacie muszą być rozpatrywane jednakowo

12.09.17

Skoro jedno z przyjętych kryteriów wyboru odnosi się do daty złożenia wniosku a nie do daty i godziny, to wszystkie wnioski złożone w określonej dacie powinny być rozpatrywane jednakowo – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.  

articleImage: WSA: wnioski złożone w określonej dacie muszą być rozpatrywane jednakowo fot. Thinkstock

Prezydent miasta po rozpatrzeniu wniosków pięciu przedsiębiorców, udzielił jednemu z nich zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Organ wyjaśnił, iż dysponował tylko jednym wolnym punktem sprzedaży. Ostatecznie rozstrzygającym kryterium była data wpływu wniosku.

Jeden z przedsiębiorców, którego wniosek odrzucono wniósł skargę do sądu administracyjnego.

Jego zdaniem zezwolenia udzielono stosując kryterium kolejności wpływu a nie kryterium daty wpływu wniosku.

W ocenie WSA przyjęcie w sprawie zamiast kryterium daty wpływu wniosku, kryterium kolejności wpływu wniosku narusza zasadę uznaniowości tj.: art. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z wynikającą z art. 32 Konstytucji RP zasadą równości.

Skoro jedno z przyjętych kryteriów wyboru odnosi się do daty złożenia wniosku a nie do daty i godziny, to wszystkie wnioski złożone w określonej dacie powinny być rozpatrywane jednakowo.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Organ może przyjąć dodatkowe kryteria, lecz nie może zmieniać kryteriów już istniejących.

W ogłoszeniu umieszczonym przez prezydenta miasta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wskazano końcowy termin składania wniosków i strona skarżąca złożyła wniosek w terminie.

Nie ma zatem podstaw, aby jej wniosek nie był rozpatrywany, bowiem mimo złożenia go w terminie został złożony tego samego dnia tylko później niż inny wniosek.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Bk 21/17, nieprawomocny 

Anna Dudrewicz 12.09.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE