Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: wójt orzekający w sprawie nie ma statusu strony

WSA: wójt orzekający w sprawie nie ma statusu strony

18.07.17

Wójt gminy nie posiada statusu strony w postępowaniu, w którym wydał decyzję działając jako organ pierwszej instancji - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.  

articleImage: WSA: wójt orzekający w sprawie nie ma statusu strony fot. Thinkstock

Wójt odmówił jednej z mieszkanek gminy udostępnienia informacji publicznej.

Kobieta wniosła odwołanie do SKO. Kolegium uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Wójt zaskarżył ostateczną decyzję do sądu administracyjnego.

WSA rozpatrując sprawę zwrócił uwagę, że rola jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym jest wyznaczona przepisami prawa materialnego.

Może być ona – jako osoba prawna – stroną tego postępowania i wówczas organy ją reprezentujące będą broniły jej interesu prawnego, korzystając z gwarancji procesowych.

Ustawa może jednak organowi jednostki samorządu terytorialnego wyznaczyć rolę organu administracji publicznej. Wtedy będzie on bronił interesu jednostki samorządu terytorialnego w formach właściwych dla organu prowadzącego postępowanie.

Nałożonych na organ zadań z zakresu administracji publicznej nie można utożsamiać z posiadaniem przez ten organ interesu prawnego.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Przyznanie zatem organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej, niezależnie od tego, czy nastąpiło to na mocy ustawy, czy też w drodze porozumienia, wyłącza możliwość dochodzenia przez tę jednostkę jej interesu prawnego w trybie postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego.

W takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego nie ma legitymacji procesowej strony w tym postępowaniu, nie jest również podmiotem uprawnionym do zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego.

Zatem wójt nie posiadał statusu strony w prowadzonym postępowaniu, gdyż jest organem administracji publicznej, który uprawniony jest do podejmowania indywidualnych decyzji i działając jako organ pierwszej instancji wydał w niniejszej sprawie.

Na podstawie:
Postanowienie WSA we Wrocławiu z 3 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Wr 112/17, nieprawomocne 

Anna Dudrewicz 18.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE