Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » WSA: współwłaściciele pojazdu partycypują w kosztach jego przechowywania

WSA: współwłaściciele pojazdu partycypują w kosztach jego przechowywania

11.10.17

Organ nie może nałożyć obowiązku zwrotu całości kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu, tylko na jednego ze współwłaścicieli – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. 

articleImage: WSA: współwłaściciele pojazdu partycypują w kosztach jego przechowywania fot. Thinkstock

Prezydent miasta nałożył na właściciela samochodu obowiązek zapłaty kosztów związanych z jego usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem.

Mężczyzna wniósł skargę do sądu administracyjnego.

Jego zdaniem organy nie zbadały bowiem należycie prawa własności pojazdu.

WSA uznał skargę za zasadną.

Sąd zwrócił uwagę, iż z akt sprawy wynika, iż pojazd stanowił współwłasność dwóch osób. Fakt ten potwierdza postanowienie sądu orzekające o przepadku samochodu na rzecz miasta.

Wobec tego nałożenie obowiązku zwrotu całości kosztów tylko na jednego ze współwłaścicieli narusza przepisy prawa procesowego, w szczególności art. 7 i 77 k.p.a. ze względu na niewyjaśnienie istotnej dla sprawy okoliczności, jaką jest kwestia osób zobowiązanych do pokrycia kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdu.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd podkreślił, iż koszty powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania.

W tym przypadku, skoro w dacie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, dwie osoby były współwłaścicielami pojazdu w częściach równych, to w takich też częściach należało obciążyć je kosztami.

W innym przypadku mogłoby dojść do sytuacji, w której obowiązek pokrycia kosztów w pełnej wysokości zostanie nałożony na obu współwłaścicieli – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gliwicach z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Gl 1173/16, nieprawomocny 

Anna Dudrewicz 11.10.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE