Strona główna » Wiadomości » Omówienia zmian w prawie » Wychowanie do życia w rodzinie nie będzie realizowane z dyrektorskich godzin

Wychowanie do życia w rodzinie nie będzie realizowane z dyrektorskich godzin

02.04.12

Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” nie będą mogły być realizowane z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, tak jak odbywa się to obecnie. Zmiana wynika z wchodzącej w życie 1 września 2012 r. nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 300).

articleImage: Wychowanie do życia w rodzinie nie będzie realizowane z dyrektorskich godzin fot. Thinkstock

W dniu 22 marca 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 300).

Zgodnie z treścią rozporządzenia zajęcia z „Wychowania do życia w rodzinie” powinny być realizowane dla dzieci i młodzieży uczącej się w publicznych oraz niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych) szkołach podstawowych (kl. V i VI), gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących oraz technikach (kl. I-III).

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację ww. zajęć nie uległ zmianie w stosunku do przedniego stanu prawnego. Na zajęcia te powinno się przeznaczać 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Ponadto mogą być one organizowane w oddziałach lub w liczących nie więcej niż 28 uczniów grupach międzyoddziałowych.

Nowelizacja rozporządzenia wiąże się ze zmianami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204). Wraz z wejściem w życie tego aktu (tj. z dniem 1 września 2012 r.) zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” nie będą mogły być realizowane z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, tak jak odbywa się to obecnie.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2012 r. Od tego dnia stosowane będą przepisy dotyczące wymiaru godzin przeznaczonych na zajęcia dla dzieci i młodzieży uczącej się w kl. I gimnazjum oraz kl. I szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast stosowanie tych przepisów w odniesieniu do uczniów klasy V szkoły podstawowej (w tym szkoły specjalnej) rozpocznie się z dniem 1 września 2013 r. Z kolei dla uczniów pozostałych klas ww. szkół zajęcia realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 300)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204)

Adam Bochentyn 02.04.12
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE