Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wypowiedzenie zmieniające nie dla starosty

Wypowiedzenie zmieniające nie dla starosty

03.07.18

Do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania nie ma zastosowania wypowiedzenie zmieniające - odpowiada na pytanie ekspert.

articleImage: Wypowiedzenie zmieniające nie dla starosty fot. ThinkstockPYTANIE użytkownika Lex Administracja

W związku z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych od lipca 2018 r. ulegają obniżeniu wynagrodzenia starosty, wicestarosty.

Czy należy wręczyć wypowiedzenie zmieniające starostom (3-miesięczny okres wypowiedzenia), czy też jest to przepis szczególny i nie ma w tej sytuacji zastosowania Kodeks pracy? Czy wystarczy jedynie w przypadku starosty-uchwala rady powiatu z nową wysokością wynagrodzenia od 1 lipca, a w przypadku wicestarosty i skarbnika-pismo informacyjne z nowym wynagrodzeniem? Na jakie przepisy należy powołać się w treści uchwały rady powiatu oraz jaką treść powinno mieć uzasadnienie takiej uchwały?

ODPOWIEDŹ


Do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania nie ma zastosowania wypowiedzenie zmieniające.

Uzasadnienie

 Wysokość wynagrodzenia starosty określa uchwała rady gminy podejmowana na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym – dalej u.s.p. w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.p.s. Uchwała ta musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, – dalej r.w.p.s. 2018, które od 1.07.2018 r. w porównaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – dalej r.w.p.s., obniża dolne i górne widełki wynagrodzenia zasadniczego starosty.

Analogicznie w przepisach płacowych obniżeniu od dnia 01.07.2018 r. ulegną dolne i górne widełki wynagrodzenia zasadniczego wicestarosty, ustalanego przez starostę. Z kolei bez zmian pozostanie wynagrodzenie skarbnika powiatu, uregulowane od 1.07.2018 r. tabeli B załącznika nr 2 do r.w.p.s. 2018 w porównaniu do tabeli III załącznika nr 3 do r.w.p.s. Wobec ww. pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania (starosty, wicestarosty) oraz powołania (skarbnik powiatu) nie dokonuje się wypowiedzenia zmieniającego z art. 42 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., które ma zastosowanie w przypadku jednostronnej zmiany warunków pracy i płacy, zawartych w umowie o pracę, dokonywanej przez pracodawcę (wyrok SN z 23.11.2001 r., I PKN 699/00; wyrok SN z 20.06.2001 r., I PKN 488/00).

W orzecznictwie podkreśla się w odniesieniu do starosty zarówno uprawnienie rady powiatu do zmiany uchwałą jego wynagrodzenia oraz konieczność wprowadzenia tej zmiany z zachowaniem okresu wypowiedzenia (wyrok SN z 09.10.2006 r., II PK 27/06). W sytuacji, gdy wynagrodzenie starosty aktualnie przekracza obniżone od 1.07.2018 r. wynagrodzenie zasadnicze i miałoby zostać zostać dostosowane do nowej górnej (obniżonej) granicy widełek, uchwała powinna zostać wydana na podstawie art. 12 pkt 2 u.s.p. w zw. z art. 9 ust. 2 u.p.s. i wejść w życie od 1.07.2018 r., z uzasadnieniem wskazującym na zmianę przepisów płacowych.

Gdyby natomiast wynagrodzenie starosty miało zostać obniżone poniżej nowej górnej granicy widełek, powinien zostać zachowany okres wypowiedzenia uzależniony od okresu zajmowania stanowiska starosty (art. 36 § 1 k.p., a uzasadnienie byłoby uzależnione od motywów działania rady powiatu. Analogiczne powinno być postępowanie starosty wobec wicestarosty lub skarbnika powiatu i wskazania nowej wysokości wynagrodzenia w piśmie.

 
Wynagrodzenia pracowników samorządowych Tomasz Lewandowski

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Joanna Lesińska 03.07.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE