Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wyrównanie dodatku stażowego w przypadku doniesienia właściwych dokumentów

Wyrównanie dodatku stażowego w przypadku doniesienia właściwych dokumentów

17.08.10
Czy pracodawca ma obowiązek wyrównać dodatek stażowy 3 lata wstecz w przypadku doniesienia przez pracownika w trakcie zatrudnienia dodatkowych dokumentów potwierdzających staż pracy?
articleImage: Wyrównanie dodatku stażowego w przypadku doniesienia właściwych dokumentów fot. Thinkstock


Czy pracodawca ma obowiązek wyrównać dodatek stażowy 3 lata wstecz w przypadku doniesienia przez pracownika w trakcie zatrudnienia dodatkowych dokumentów potwierdzających staż pracy?

Jesteśmy zakładem budżetowym i obowiązują nas przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

Odpowiedź

Pracodawca samorządowy ma obowiązek wyrównać pracownikowi, który dostarczył mu dokumenty potwierdzające staż pracy w trakcie zatrudnienia, dodatek stażowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych).

Przedstawienie przez pracownika samorządowego, w trakcie zatrudnienia, dodatkowych dokumentów potwierdzających staż pracy powoduje, że pracodawca powinien wypłacić mu wyrównanie dodatku stażowego za okres, który nie uległ jeszcze przedawnieniu, czyli za okres 3 lat od dnia, w którym roszczenie pracownika o wypłatę dodatku za wieloletnią pracę stało się wymagalne.

Pracownik nabywa prawo do dodatku stażowego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie. Źródłem powyższego prawa pracownika jest przepis ustawy. Pracodawca obowiązany jest prawidłowo obliczyć wysokość przysługującego pracownikowi dodatku za wieloletnią pracę i wypłacić go. Podkreślić należy, iż prawo pracownika do dodatku za wieloletnią pracę jest niezależne od prawidłowości obliczenia dokonanego przez pracodawcę. W przypadku błędnego obliczenia przysługującego pracownikowi dodatku za wieloletnią pracę, pracodawca obowiązany jest wyrównać pracownikowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z ustawy a kwotą faktycznie pracownikowi wypłaconą.

Powodem niewłaściwego obliczenia wysokości przysługującego pracownikowi dodatku za wieloletnią pracę może być przykładowo omyłka rachunkowa dokonana przez pracodawcę jak i niewłaściwe udokumentowanie poprzednich zakończonych okresów zatrudnienia przez pracownika.

Jeżeli pracodawca prawidłowo obliczył wysokość przysługującego pracownikowi dodatku za wieloletnią pracę, a po dokonaniu tego obliczenia pracownik dostarczył mu nowe i nie znane uprzednio dokumenty potwierdzające jego wcześniejsze zatrudnienie i mające wpływ na wysokość tegoż dodatku, pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wyrównanie dodatku za wieloletnią pracę. Dzieje się tak ponieważ pracownik – w świetle dostarczonych dokumentów potwierdzających jego wcześniejsze zatrudnienie – spełnił przesłanki do nabycia dodatku określone w ustawie, albowiem w rzeczywistości przepracował wymagany okres.

Pamiętać również należy, że wyrównanie należy obliczyć odrębnie dla każdego miesiąca, w którym powinien być wypłacony wyższy dodatek, według stawek wynagrodzenia, które obowiązywały w danym miesiącu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

Joanna Stępniak 17.08.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 4 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Miasto wprowadziło samorządowe becikowe

  Obrazek do artykułu: Miasto wprowadziło samorządowe becikowe

  W Łomży (Podlaskie) od przyszłego roku samorząd będzie wypłacał rodzinom zamieszkałym w mieście jednorazowe świadczenie po 500 zł na każde nowo narodzone dziecko - zdecydowali w środę radni. Wypłata pieniędzy nie będzie uzależniona od dochodów. Więcej

 • Komisje zajmą się projektem, który ma poprawić sytuację finansową samorządów

  Obrazek do artykułu: Komisje zajmą się projektem, który ma poprawić sytuację finansową samorządów

  Obywatelski projekt ustawy, którego celem jest podreperowanie finansów samorządów, trafi do dalszych prac w komisjach - zdecydował w środę Sejm, który debatował nad projektem. Chodzi m.in. o zrekompensowanie ubytków w dochodach lokalnych budżetów po zmianach w podatku PIT. Więcej

 • Samorządy będą dyskutować o planach nowego rządu

  Obrazek do artykułu: Samorządy będą dyskutować o planach nowego rządu

  Rok po wyborach samorządy działają już wedle przyjętych przez siebie założeń. Wybory parlamentarne, które odbyły się w Polsce 25 października 2015r. pozornie dotyczą jedynie spraw związanych z władzą centralną. „Szereg zapowiedzi z expose Pani Premier Beaty Szydło wskazuje, że nowe kierunki istotnie wpłyną na pejzaż lokalny. Chcemy o tym dyskutować” – mówi Iwona Ciećwierz z Fundacji Szkoła... Więcej

 • Sąd uznał ją za niezgodną z prawem, ale miasto nadał chce pobierać opłatę klimatyczną

  Obrazek do artykułu: Sąd uznał ją za niezgodną z prawem, ale miasto nadał chce pobierać opłatę klimatyczną

  Samorząd Wisły pobiera opłatę klimatyczną niezgodnie z prawem - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (WSA). Po skardze obywatela sąd stwierdził nieważność uchwały z 2008 r. ws. opłat miejscowych. Wisła zapowiedziała, że nadal będzie je pobierała. Więcej

 • Lokalne podatki i opłaty w Olsztynie będą w wyższe

  Obrazek do artykułu: Lokalne podatki i opłaty w Olsztynie będą w wyższe

  Średnio o 4 proc. wzrosną w Olsztynie od początku przyszłego roku stawki podatku od nieruchomości, a o 2 proc. podrożeje wodę i ścieki - zdecydowała olsztyńska rada miejska. W 2016 roku ratusz spodziewa się wzrostu wpływów podatkowych o 4 mln zł. Więcej

 • Joanna Nowak IP: *.*.* 31-12-2010
  Witaj moja przedmówczynio. Gdyby to Ciebie bezposrednio się tyczył taki problem to inaczej byś mówiła.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Joanna Nowak IP: *.*.* 31-12-2010
  Witaj moja przedmówczynio. Gdyby to Ciebie bezposrednio się tyczył taki problem to inaczej byś mówiła.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • anna nowicka IP: *.*.* 29-12-2010
  To spore nadużycie płacić wyrównanie za coś do czego pracownik nie udokumentował prawa.
  Moim zdaniem pracownik nabywa prawo do wyższego świadczenia z chwilą dostarczenia dokumentu. Zaś o żadnym wyrównaniu 3 lat wstecz mowy być nie może.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • anna nowicka IP: *.*.* 29-12-2010
  To spore nadużycie płacić wyrównanie za coś do czego pracownik nie udokumentował prawa.
  Moim zdaniem pracownik nabywa prawo do wyższego świadczenia z chwilą dostarczenia dokumentu. Zaś o żadnym wyrównaniu 3 lat wstecz mowy być nie może.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE