Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wyrównanie dodatku stażowego w przypadku doniesienia właściwych dokumentów

Wyrównanie dodatku stażowego w przypadku doniesienia właściwych dokumentów

17.08.10
Czy pracodawca ma obowiązek wyrównać dodatek stażowy 3 lata wstecz w przypadku doniesienia przez pracownika w trakcie zatrudnienia dodatkowych dokumentów potwierdzających staż pracy?
articleImage: Wyrównanie dodatku stażowego w przypadku doniesienia właściwych dokumentów fot. Thinkstock


Czy pracodawca ma obowiązek wyrównać dodatek stażowy 3 lata wstecz w przypadku doniesienia przez pracownika w trakcie zatrudnienia dodatkowych dokumentów potwierdzających staż pracy?

Jesteśmy zakładem budżetowym i obowiązują nas przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

Odpowiedź

Pracodawca samorządowy ma obowiązek wyrównać pracownikowi, który dostarczył mu dokumenty potwierdzające staż pracy w trakcie zatrudnienia, dodatek stażowy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych).

Przedstawienie przez pracownika samorządowego, w trakcie zatrudnienia, dodatkowych dokumentów potwierdzających staż pracy powoduje, że pracodawca powinien wypłacić mu wyrównanie dodatku stażowego za okres, który nie uległ jeszcze przedawnieniu, czyli za okres 3 lat od dnia, w którym roszczenie pracownika o wypłatę dodatku za wieloletnią pracę stało się wymagalne.

Pracownik nabywa prawo do dodatku stażowego na zasadach i w wysokości określonych w ustawie. Źródłem powyższego prawa pracownika jest przepis ustawy. Pracodawca obowiązany jest prawidłowo obliczyć wysokość przysługującego pracownikowi dodatku za wieloletnią pracę i wypłacić go. Podkreślić należy, iż prawo pracownika do dodatku za wieloletnią pracę jest niezależne od prawidłowości obliczenia dokonanego przez pracodawcę. W przypadku błędnego obliczenia przysługującego pracownikowi dodatku za wieloletnią pracę, pracodawca obowiązany jest wyrównać pracownikowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z ustawy a kwotą faktycznie pracownikowi wypłaconą.

Powodem niewłaściwego obliczenia wysokości przysługującego pracownikowi dodatku za wieloletnią pracę może być przykładowo omyłka rachunkowa dokonana przez pracodawcę jak i niewłaściwe udokumentowanie poprzednich zakończonych okresów zatrudnienia przez pracownika.

Jeżeli pracodawca prawidłowo obliczył wysokość przysługującego pracownikowi dodatku za wieloletnią pracę, a po dokonaniu tego obliczenia pracownik dostarczył mu nowe i nie znane uprzednio dokumenty potwierdzające jego wcześniejsze zatrudnienie i mające wpływ na wysokość tegoż dodatku, pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wyrównanie dodatku za wieloletnią pracę. Dzieje się tak ponieważ pracownik – w świetle dostarczonych dokumentów potwierdzających jego wcześniejsze zatrudnienie – spełnił przesłanki do nabycia dodatku określone w ustawie, albowiem w rzeczywistości przepracował wymagany okres.

Pamiętać również należy, że wyrównanie należy obliczyć odrębnie dla każdego miesiąca, w którym powinien być wypłacony wyższy dodatek, według stawek wynagrodzenia, które obowiązywały w danym miesiącu.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

Joanna Stępniak 17.08.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 4 razy
 • Joanna Nowak IP: *.*.* 31-12-2010
  Witaj moja przedmówczynio. Gdyby to Ciebie bezposrednio się tyczył taki problem to inaczej byś mówiła.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Joanna Nowak IP: *.*.* 31-12-2010
  Witaj moja przedmówczynio. Gdyby to Ciebie bezposrednio się tyczył taki problem to inaczej byś mówiła.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • anna nowicka IP: *.*.* 29-12-2010
  To spore nadużycie płacić wyrównanie za coś do czego pracownik nie udokumentował prawa.
  Moim zdaniem pracownik nabywa prawo do wyższego świadczenia z chwilą dostarczenia dokumentu. Zaś o żadnym wyrównaniu 3 lat wstecz mowy być nie może.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • anna nowicka IP: *.*.* 29-12-2010
  To spore nadużycie płacić wyrównanie za coś do czego pracownik nie udokumentował prawa.
  Moim zdaniem pracownik nabywa prawo do wyższego świadczenia z chwilą dostarczenia dokumentu. Zaś o żadnym wyrównaniu 3 lat wstecz mowy być nie może.

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE