Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wywóz z Polski odpadów z "listy zielonej" nie wymaga uzyskania zezwolenia

Wywóz z Polski odpadów z "listy zielonej" nie wymaga uzyskania zezwolenia

19.04.17

Sam wywóz z kraju poza terytorium Polski odpadów z tzw. "listy zielonej" nie wymaga uzyskania zezwolenia. Podmiot transportujący odpady poza Polskę powinien jednak posiadać zezwolenie na transport odpadów na terytorium Polski. 

articleImage: Wywóz z Polski odpadów z fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy starosta może wydać zezwolenie na transport odpadów z tzw. "zielonej listy", prowadzony na terenie Polski oraz Unii Europejskiej? 

Odpowiedź:
Sam wywóz z kraju poza terytorium Polski odpadów z tzw. "listy zielonej" nie wymaga uzyskania zezwolenia. Podmiot transportujący odpady poza Polskę powinien jednak posiadać zezwolenie na transport odpadów na terytorium Polski.

Uzasadnienie:
Wywóz z Polski odpadów z listy zielonej, czyli wyszczególnionych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów - dalej rozporządzenie 1013/2006 dokonywany jest przy zastosowaniu jedynie procedury informowania, która jest określona w art. 18 rozporządzenia 1013/2006. W tej procedurze wysyłający odpady ma obowiązek zapewnienia, aby w czasie przemieszczania odpadów dołączony był do nich odpowiedni dokument, którego treść została ustalona w załączniku VII do rozporządzenia 1013/2006. Dokument ten powinien być podpisany przed dokonaniem przemieszczenia przez osobę, która je organizuje, oraz przez prowadzącego instalację odzysku i przez odbiorcę po otrzymaniu odpadów. Nie jest więc wymagane przy wywozie z kraju odpadów z tzw. listy zielonej zezwolenie, o którym mowa w art. 4 ustawy z 29.06.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o., transportujący odpady ma obowiązek dokonania wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa. Rejestr przedsiębiorców, o którym mowa powyżej, jeszcze nie działa. Z kolei zgodnie z art. 233 ust. 2 u.o., do czasu utworzenia rejestru transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów na zasadach określonych w ustawie z 27.04.2001 r. o odpadach. Zezwolenie na transport odpadów (poza terenami zamkniętymi) wydaje starosta. Zezwolenie to obejmuje transport odpadów jedynie na obszarze Polski.

Natomiast transport odpadów na terytoriach innych krajów wymaga w niektórych krajach uzyskanie odpowiedniego zezwolenia (np. w Niemczech), które jest wydawane przez stosowny w danym kraju urząd. W innych krajach takie zezwolenie nie jest konieczne. Chcąc uzyskać zezwolenie wymagane w danym kraju należy zwrócić się więc do organu właściwego w danym kraju do wydawania takich zezwoleń. 

Paweł Sosnowski 19.04.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE