Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Z pracownikiem można zawrzeć dwie odrębne umowy o pracę

Z pracownikiem można zawrzeć dwie odrębne umowy o pracę

12.09.17

Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć dodatkową umowę o pracę, pod warunkiem, że jej przedmiotem będzie praca innego rodzaju, niż dotychczas wykonywana. Umowa ta nie może naruszać przepisów o czasie pracy.

articleImage: Z pracownikiem można zawrzeć dwie odrębne umowy o pracę fot. Thinkstock

Pytanie:
Czy dyrektor zespołu szkół może utworzyć stanowisko kierownika administracyjnego i powierzyć to stanowisko osobie, która od 1.09.2017 r. będzie tam zatrudniona na pół etatu jako nauczyciel kontraktowy i na pół etatu jako pracownik administracyjny?

Odpowiedź:
Z pracownikiem można zawrzeć dwie odrębne umowy o pracę – jedną na stanowisku niepedagogicznym, a drugą na stanowisku nauczyciela.

Uzasadnienie:
Zasadą jest, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w 1 stosunku pracy. Jeżeli w szkole są wolne vacaty, to w pierwszej kolejności dyrektor powinien zatrudnić nowego pracownika nauczyciela, gdy jest to niemożliwe – z różnych przyczyn - to można z tym samym pracownikiem zawrzeć odrębną umowę o pracę. Przepisy prawa pracy nie wprowadzają zakazu zawierania z pracownikiem przez tego samego pracodawcę więcej niż jednej umowy o pracę. Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć dodatkową umowę o pracę, pod warunkiem, że jej przedmiotem będzie praca innego rodzaju, niż dotychczas wykonywana. Umowa ta nie może naruszać przepisów o czasie pracy. Pracownik zatem może mieć zawarte dwie umowy o pracę – jedną na podstawie przepisów ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela, a drugą na podstawie przepisów ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, Przepisy oświatowe nie określają wymiaru zatrudnienia kierownika administracyjnego. Wątpliwości może jedynie budzić fakt, czy osoba zatrudniona w podany w pytaniu sposób będzie mogła realizować prawidłowo wszystkie zadania w ramach każdego z tych stosunków pracy. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE