Strona główna » Zgłoszenie listy kandydatów na radnych do Rady Gminy

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych do Rady Gminy

04.07.10
Wzór zgłoszenia przez komitet wyborczy listy kandydatów na radnych do rady gminy.
articleImage: Zgłoszenie listy kandydatów na radnych do Rady Gminy fot. Thinkstock
Pobierz wzór:
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych do Rady Gminy.doc
Zgłoszenie listy kandydatów na radnych do Rady Gminy.pdf


Treść wzoru pochodzi z Systemu Informacji Prawnej LEX.……….., dn. ………..
Komitet Wyborczy Wyborców
………..
ul. ………..
GMINNA KOMISJA WYBORCZA
W ………..
ZGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW
do Rady Gminy ……….. w okręgu wyborczym nr ………..
Na podstawie art. 95 i art. 98 - 101 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców ……….., z siedzibą w ……….., ul. ……….., zgłaszam następującą listę kandydatów na radnych do Rady Gminy ……….. w okręgu wyborczym nr ……….. .
1)   ……….., lat ……….., zamieszkały/a w ………..,
2)   ……….., lat ……….., zamieszkały/a w ………..,
3)   ……….., lat ……….., zamieszkały/a w ………..,
4)   ……….., lat ……….., zamieszkały/a w ………..,
5)   ……….., lat ……….., zamieszkały/a w ………..,
6)   ……….., lat ……….., zamieszkały/a w ……….. .
Wnoszę o oznaczenie następujących kandydatur nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata:
Poz. 2 - ……….., popierany/a przez ………..,
Poz. 5 - ……….., popierany/a przez ………..,
Poz. 6 - ……….., popierany/a przez ……….. .
Pełnomocnik Wyborczy
W załączeniu:
1.   Pisemne oświadczenia kandydatów o zgodzie na kandydowanie (6 sztuk).
2.   Postanowienie o przyjęciu przez Komisarza Wyborczego w ……….. zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
3.   Pisemne potwierdzenia faktu udzielenia poparcia przez partie i organizacje (3 sztuki).
4.   Wykaz 150 osób popierających listę kandydatów.
5.   Dokument wydany przez komitet wyborczy, stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego.
6.   Oświadczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 kandydatów: ……….. . *
7.   Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 kandydatów: ……….. .*
____________________________
* Dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 
 
Opracowanie:
Skwarło Radosław.
 

Lex/Samorzad 04.07.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE