Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zmiany w regulaminie wynagradzania tylko przy sprzeczności z przepisami

Zmiany w regulaminie wynagradzania tylko przy sprzeczności z przepisami

01.04.18

Po zmianie rozporządzenia ws. wynagrodzeń pracowników samorządowych nie trzeba zmieniać regulaminu wynagradzania. Warunkiem jest brak zapisów niezgodnych z nowymi unormowaniami.

articleImage: Zmiany w regulaminie wynagradzania tylko przy sprzeczności z przepisami fot. Thinkstock

Pytanie użytkownika Serwisu Administracja:

Co zmieniło się w kwestii wynagradzania pracowników samorządowych od stycznia 2018 r.?
Czy należy wprowadzać zmiany do regulaminu wynagradzania?

ODPOWIEDŹ
Zmiana przepisów płacowych dla pracowników samorządowych nie oznacza konieczności zmiany regulaminu wynagradzania, pod warunkiem że nie zawiera on zapisów niezgodnych z nowymi unormowaniami.

Od 1 stycznia 2018 r. uległo zmianie minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w tym roku), w związku z tym zmieniła się treść tabeli zawierającej owo wynagrodzenie, a określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – dalej r.w.p.s.

Mianowicie w załączniku tym podwyższono kwoty ww. wynagrodzenia:
- w I kategorii zaszeregowania – do kwoty 1700 zł,
- w II kategorii zaszeregowania – do kwoty 1720 zł,
- w III kategorii zaszeregowania – do kwoty 1740 zł,
- w IV kategorii zaszeregowania – do kwoty 1760 zł,
- w V kategorii zaszeregowania – do kwoty 1780 zł,
- w VI kategorii zaszeregowania – do kwoty 1800 zł,
- w VII kategorii zaszeregowania – do kwoty 1820 zł,
- w VIII kategorii zaszeregowania – do kwoty 1840 zł,
- w IX kategorii zaszeregowania – do kwoty 1860 zł,
- w X kategorii zaszeregowania – do kwoty 1880 zł,
- w XI kategorii zaszeregowania – do kwoty 1900 zł,
- w XII kategorii zaszeregowania – do kwoty 1920 zł,
- w XIII kategorii zaszeregowania – do kwoty 1940 zł,
- w XIV kategorii zaszeregowania – do kwoty 1960 zł,
- w XV kategorii zaszeregowania – do kwoty 1980 zł,
- w XVI kategorii zaszeregowania – do kwoty 2000 zł,
- w XVII kategorii zaszeregowania – do kwoty 2100 zł.

Nie doszło natomiast do żadnych zmian w wysokości ww. wynagrodzenia w kategoriach od XVIII do XXII (nadal wynosi ono odpowiednio: 2200 zł, 2400 zł, 2600 zł, 2800 zł oraz 3000 zł).

W załączniku nr 2 do powołanego rozporządzenia nastąpiła z kolei zmiana formy ustalania maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania – z procentowej na kwotową (od 440 zł do 2750 zł).

Tymczasem, od 30 sierpnia 2017 r., w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia wprowadzono zmiany polegające m.in. na uzupełnieniu wykazu stanowisk (zmiany te zostały szczegółowo opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.08.2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych):
- stanowisko zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych – z minimalną kategorią zaszeregowania XIII, a w zakresie wymagań kwalifikacyjnych z odesłaniem do odrębnych przepisów (o ochronie informacji niejawnych); również w odniesieniu do stanowiska pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wymagania kwalifikacyjne (w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych i stażu pracy) zostały określone przez odesłanie do odrębnych przepisów,
- zawody informatyczne – dodano stanowiska informatyka urzędu, programisty aplikacji, projektanta systemów teleinformatycznych, analityka (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych), administratora (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania) i konsultanta do spraw systemów teleinformatycznych, a zrezygnowano ze stanowisk: programista i projektant,
- stanowiska z zakresu służby BHP (starszego inspektora ds. BHP i inspektora ds. BHP) oraz o stanowiska z zakresu wewnętrznej służby ochrony (szefa ochrony, starszego wartownika-konwojenta, wartownika konwojenta i młodszego wartownika-konwojenta), w zakresie wymagań kwalifikacyjnych z odesłaniem do odrębnych przepisów (dotyczących odpowiednio: służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony osób i mienia),
- w odniesieniu do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, centrów integracji społecznej oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o stanowiska: starszego dziennego opiekuna i dziennego opiekuna, z ustaleniem minimalnej kategorii zaszeregowania na poziomie odpowiednio: XII i XI oraz z odesłaniem w zakresie wymaganych kwalifikacji do odrębnych przepisów (o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych musi określać z kolei wymagania kwalifikacyjne pracowników oraz maksymalny poziom ich wynagrodzenia zasadniczego – art. 39 ust. 1 ustawy z 21.08.2008 r. o pracownikach samorządowych.

Zmiana przepisów płacowych dla pracowników samorządowych nie oznacza więc konieczności zmiany ww. regulaminu wynagradzania, pod warunkiem że nie zawiera on zapisów niezgodnych z nowymi unormowaniami.

W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami przedmiotowego regulaminu a brzmieniem wyżej cytowanego rozporządzenia (załączników do niego), dostosowanie treści owego regulaminu do aktualnych unormowań powołanego rozporządzenia jest niezbędne. Stanie się tak m.in. wówczas, gdy określony w regulaminie wynagradzania, poziom maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego będzie niższy od minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wskazanego w załączniku nr 1 do r.w.p.s., albo gdy maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania określony jest w regulaminie procentowo, albo gdy wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych, czy ich kategorie zaszeregowania, podane w regulaminie wynagradzania, nie odpowiadają obowiązującym od 30 sierpnia 2017 r. z mocy powołanego wcześniej rozporządzenia (załącznika nr 3r.w.p.s.).

 

 

 

Anna Borysewicz 01.04.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Urny, lokale i komisje, czyli kolizje przepisów wyborczych

  PKW zwraca uwagę na kolizje przepisów dotyczących przeprowadzenia referendum i wyborów samorządowych. W przypadku organizacji obu głosowań w jednym terminie byłby problem m.in. z komisjami obwodowymi, lokalami, kampanią i urnami. Więcej

 • Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Obrazek do artykułu: Wybory raczej 21 października lub 4 listopada

  Czekamy na zarządzenie premiera ws. terminu wyborów samorządowych. Prezes Rady Ministrów powinien wskazać datę głosowania pomiędzy 16 lipca a 16 sierpnia 2018 r. Do tej pory wymieniane były trzy niedziele. Więcej

 • Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  Obrazek do artykułu: Pomoc dla poszkodowanych w podtopieniach

  MSWiA przypomina, że samorządy powinny ocenić sytuację na swoich terenach i przesłać informacje do wojewodów. Wojewodowie prześlą następnie wnioski do resortu, który podejmie decyzję o pomocy finansowej. Więcej

 • PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Obrazek do artykułu: PKW informuje, jak zagłosować korespondencyjnie

  Wyborcy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie, taki zamiar powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz niezwłocznie przekazuje zgłoszenie właściwemu urzędnikowi wyborczemu w gminie. Więcej

 • Więcej Polski w Polsce

  Obrazek do artykułu: Więcej Polski w Polsce

  W porównaniu z poprzednim rokiem uległa zmianie powierzchnia Polski, która zwiększyła się o 1 643 ha – podał Główny Urząd Statystyczny. Podajemy, gdzie terenu przybyło. Więcej

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE