Zmiany w samorządowej ordynacji wyborczej

Na podpis Prezydenta czeka nowelizacja samorządowej ordynacji wyborczej, która precyzuje przepisy dotyczące praw wyborczych.
articleImage: Zmiany w samorządowej ordynacji wyborczej fot. Thinkstock
W roku 2006 Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, które ograniczały czynne i bierne prawa wyborcze obywateli polskich w wyborach do organów gminy tylko do tych osób, które były wpisane do stałego rejestru wyborców prowadzonego w gminie najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów (art. 6 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw). Trybunał uznał za sprzeczny z Konstytucją również przepis, który ograniczał czynne prawo wyborcze do rady gminy obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi tylko do osób, które również były wpisane do stałego rejestru wyborców prowadzonego w gminie najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów (art. 6a ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw). Teraz ustawodawca wykonuje wyrok TK i poprawia te przepisy.

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (nr druku: 2211) została uchwalona przez Sejm, przyjęta bez poprawek przez Senat i oczekuje na decyzję Prezydenta.

Nowelizacja uchyla art. 6 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyborczej oraz na skutek tego przywraca pierwotne brzmienie art. 5 ust. 1. W konsekwencji prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady. W odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, prawo wybierania do rady gminy mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na obszarze działania tej rady.

W uzasadnieniu projektu ustawy znajduje się wyjaśnienie, dlaczego zrezygnowano z wpisu do stałego rejestru wyborców jako przesłanki możliwości uczestniczenia w wyborach. Wpis jest bowiem tylko konsekwencją posiadania praw wyborczych, nie może on zaś być kolejnym (trzecim) warunkiem ich posiadania. Przepisy Ordynacji wyborczej dotyczą tylko materialnych przesłanek posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego. W zakresie przesłanek czynnego prawa wyborczego jest to w zasadzie powtórzenie norm konstytucyjnych i nie może być ono poszerzone o inne warunki.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r. sygn. K 9/05 (Dz. U. z 2006 r. Nr 34, poz. 242)


Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.)


Bartosz Starczewski 16.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy

Zmiany w samorządowej ordynacji wyborczej

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Samorządowy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.

Warto przeczytać

 • Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów

  Obrazek do artykułu: Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów

  Domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego terenem, zdejmuje z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Więcej »

 • Ekspert o marketingu miast: hasło i logo nie wystarczą

  Ekspert o marketingu miast: hasło i logo nie wystarczą Hasło i logo nie wystarczą, aby wypromować miasto. Slogan jest tylko hasłowym podkreśleniem najważniejszych atrybutów marki. Markę buduje się konkretnymi i spójnymi działaniami, uważa Robert Stępowski, ekspert ds. marketingu terytorialnego, redaktor naczelny magazynu „MarketingMiejsca.com.pl”. Warszawa zajmuje wysokie miejsce w badaniu opinii... Więcej »

 • Gminy sąsiadujące z parkami narodowymi i rezerwatami otrzymają wsparcie

  Gminy sąsiadujące z parkami narodowymi i rezerwatami otrzymają wsparcie Blisko 1/3 Polski jest pokryta lasami, nie brakuje nam obszarów chronionych. Jest ich dwa razy więcej niż 25 lat temu. "Uważam, że gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych, czy specjalne... Więcej »

Aktualności - Samorząd

Tego samego autora