Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 1 stycznia 2012 r.

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 1 stycznia 2012 r.

08.12.11

Niedawna nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych zaostrzyła kryteria przyznawania świadczeń opiekuńczych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego.

articleImage: Zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 1 stycznia 2012 r. fot. Thinkstock

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212, dalej jako nowelizacja) ogranicza zakres osób, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Od 1 stycznia 2012 r. świadczenie nie będzie przysługiwać osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u której niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, jeżeli członkom jej rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby. Tym samym następuje rozszerzenie wyłączenia określonego w art. 16 ust. 5a u.ś.r.

Pisaliśmy o tym również:
Nowe zasady postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r. - przyznanie zasiłku rodzinnego 
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r. - zasady obliczania dochodu 

Nowelizacja wprowadziła również zmiany w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Świadczenie to nie przysługuje już osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka. Tym samym prawo do świadczenia uzależnione zostało od zdolności do samodzielnej egzystencji. Celem ustawodawcy było wykluczenie fikcyjnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przez dalszych członków rodziny, którzy de facto nie są w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną, gdyż sami wymagają pomocy osoby trzeciej w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

Znacznemu rozszerzeniu uległ katalog innych przypadków, w których świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują. Nie otrzymają ich osoby, którym przysługuje prawo do renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego. Podobne ograniczenie dotyczy osób sprawujących opiekę, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną. Świadczenie nie przysługuje także w przypadku, gdy w danej rodzinie już ustalono prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego bądź do świadczenia pielęgnacyjnego na tę samą lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną. Innymi słowy, uniemożliwiono otrzymanie więcej niż jednego świadczenia pielęgnacyjnego w rodzinie, a także otrzymanie z tytułu opieki nad daną osobą więcej niż jednego świadczenia pielęgnacyjnego. Jeżeli dojdzie do sytuacji zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki wypłacane będzie tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

W jednym przypadku nowelizacja łagodzi jednak ograniczenia: świadczenie rodzinne przysługiwać będzie osobie, która pozostaje w związku małżeńskim, a jej współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotychczasowa regulacja wykluczała taką możliwość, bez względu na stan współmałżonka.

Zmiany dotyczące przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. Natomiast zmiany dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej obowiązują już od 14 października 2011 r.
 

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212)

Pisaliśmy o tym również:
Zmiany w postępowaniu w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2012 r.Patryk Ciurak 08.12.11
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 2 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 2)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Akademia Rozwoju Szkoły: czego uczniowie oczekują od szkoły?

  Obrazek do artykułu: Akademia Rozwoju Szkoły: czego uczniowie oczekują od szkoły?

  Czego uczniowie oczekują dziś od szkoły? Między innymi na to pytanie odpowiedzą eksperci podczas III Zjazdu Akademii Rozwoju Szkoły i Przedszkola, który odbędzie się 19 maja w Warszawie. Spotkanie odbędzie się pod tytułem Pozytywna przestrzeń edukacyjna. Prawo, psychologia, procesy. Więcej

 • PROW: samorządy dostaną pieniądze jeszcze przed zawarciem umowy

  Obrazek do artykułu: PROW: samorządy dostaną pieniądze jeszcze przed zawarciem umowy

  Samorządy, jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu im pomocy, będą mogły dostać pieniądze na działania prowadzone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sejm znowelizował w piątek ustawę o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Więcej

 • Doprecyzowano zasady udzielania dotacji dla szkół

  Obrazek do artykułu: Doprecyzowano zasady udzielania dotacji dla szkół

  Zdefiniowanie pojęcia bieżących wydatków, doprecyzowanie na czym polega wykorzystanie dotacji czy uzgodnienie liczby i terminu aktualizacji podstawowej kwoty dotacji - to niektóre postulaty zgłoszone przez Związek Powiatów Polskich, które zostały uwzględnione w projekcie ustawy o systemie oświaty. Więcej

 • Dyrektora powiatowego urzędu pracy zatrudnia starosta

  Obrazek do artykułu: Dyrektora powiatowego urzędu pracy zatrudnia starosta

  Zgodnie ustawą, starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy. Więcej

 • Gdańscy radni nadali imię T.Mazowieckiego największemu rondu w mieście

  Obrazek do artykułu: Gdańscy radni nadali imię T.Mazowieckiego największemu rondu w mieście

  Imię zmarłego w 2013 r. pierwszego premiera III RP, Tadeusza Mazowieckiego, nosić będzie największe w Gdańsku rondo. Decyzję w tej sprawie podjęli w czwartek, w czasie sesji, gdańscy radni. Uchwała została przyjęta głosami radnych PO, radni PiS byli jej przeciwni. Więcej

 • Alicja IP: 89.74.* 13-01-2012
  Czy to oznacza ze moge sie juz starac o swiadczenie opiekuncze na chorego meza?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
 • Czesław Kilkowski IP: 89.69.* 28-12-2011
  Czy moja żona musi mieć stopień niepełnosprawności aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne gdy ja je mam w stopniu znacznym?

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE