Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r.

15.09.11

7 września 2011 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która eliminuje nieścisłości związane z interpretacją części przepisów dotyczących m.in. świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego.

articleImage: Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r. fot. Thinkstock

W zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych nowelizacja dotyczy zagadnień:
1) pojęcia dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych, określenia sposobu jego ustalania oraz katalogu przesłanek utraty i uzyskania dochodu;
2) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
3) prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
4) sposobu postępowania w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Z kolei zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczą kwestii:
1) sposobu ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz katalogu przesłanek utraty i uzyskania dochodu;
2) zmian w zakresie koordynacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w ramach systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej;
3) regulacji dotyczącej rozliczenia wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku zmiany wysokości zasądzonych alimentów;
4) sposobu postępowania w przypadku zgonu osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
5) sposobu postępowania w zakresie ustalania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku gdy osoba uprawniona otrzymała alimenty;
6) wprowadzenia nowych rozwiązań w procedurze zatrzymywania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego przez wprowadzenie trybu odwoławczego oraz realizację zasady proporcjonalności;
7) utworzenia przez ministra właściwego do spraw rodziny rejestru centralnego obejmującego dane dotyczące osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wartości udzielonych świadczeń.

Pisaliśmy o tym również:
Zmiany w postępowaniu w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych od 1 stycznia 2012 r.
Zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 1 stycznia 2012 r.

Nadrzędnym celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt P 45/08 (Dz. U. Nr 108, poz. 910), w którym Trybunał orzekł niezgodność z Konstytucją RP § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.), który brzmiał: „Nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed zgłoszeniem wniosku o zasiłek, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.” oraz z dnia 22 września 2009 r. w sprawie o sygn. akt P 46/07 (Dz. U. Nr 159, poz. 1261) odnoszącego się do kwestii zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Zmiany wynikają również z konieczności dostosowania przepisów ustaw do zmian wynikających z prawa podatkowego oraz europejskiego.

Zgodnie z art. 5 nowelizacji, wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 6, (w artykule tym zawarte są zmiany art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych regulującego zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego), który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 14 września 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)
Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie o sygn. akt P 45/08 (Dz. U. Nr 108, poz. 910)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881, z późn. zm.)
 
Pisaliśmy o tym również:
Nowe zasady postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r. - przyznanie zasiłku rodzinnego 
Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 r. - zasady obliczania dochodu  

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 1 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 4)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Samorządowcy zadowoleni z ustawy metropolitalnej

  Obrazek do artykułu: Samorządowcy zadowoleni z ustawy metropolitalnej

  Przez 26 lat nie udało się uchwalić ustawy metropolitalnej i w końcu takim rzutem na taśmę, ostatniego dnia działania Sejmu tej kadencji, ta ustawa została przyjęta, cieszyła się prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wbrew wcześniejszym obawom swojego zadowolenia nie krył też b Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Teraz ustawa o związkach metropolitalnych trafi na biurko... Więcej

 • UOKiK: zakład gospodarki odpadami nie może dyskryminować części gmin

  Obrazek do artykułu: UOKiK: zakład gospodarki odpadami nie może dyskryminować części gmin

  Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej wykorzystywał swoją pozycję rynkową do ograniczania konkurencji. Ceny narzucane przez ZGO dyskryminowały część gmin, które musiały dostarczać odpady komunalne na należące do niego składowisko, stwierdził UOKiK i nałożył karę finansową w wysokości 60 tys. zł. Więcej

 • RPO krytykuje nadużywanie przez organy administracji kar pieniężnych

  Obrazek do artykułu: RPO krytykuje nadużywanie przez organy administracji kar pieniężnych

  Dr Marta Kolendowska-Matejczuk, oraz dr Marcin Warchoł z Zespołu Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wzięli udział w śniadaniu prasowym, dotyczącym nadmiernego stosowania przez organy administracji publicznej administracyjnych kar pieniężnych. Więcej

 • 04-01-2012
  Z artykułów o nowelizacji przyznawaniu świadczeń pielęgnacyjnych nie dowiedziałem się czy żona moja może otrzymać świadczenie na mnie (mam uprawnienia) jak nie jest inwalidką?Bo takie otrzymałem odpowiedzi.Proszę pomóżcie bo nie wiem jak tą nowelizację interpretować!

  Zamieść odpowiedź Zamieść odpowiedź
Zapisz się na newsletter
Polecamy na oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE