Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zwrot kosztów przejazdu autystycznego dziecka

Zwrot kosztów przejazdu autystycznego dziecka

06.12.10
W jaki sposób zgodnie z przepisami prawa można im dofinansować te wyjazdy?
articleImage: Zwrot kosztów przejazdu autystycznego dziecka fot. Thinkstock


Rodzice 5 - letniego dziecka autystycznego zwrócili się z prośbą o zwrot kosztów przejazdu do przedszkola integracyjnego, zlokalizowanego w innej miejscowości (ok. 25 km), a także na zajęcia terapeutyczne, odbywające się w miejscowości odległej o 75 km (2 razy w tygodniu), oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, do miejscowości odległej o 45 km (1 raz w tygodniu).

W jaki sposób zgodnie z przepisami prawa można im dofinansować te wyjazdy?

Odpowiedź

Gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, jeżeli dziecko 5 - letnie realizuje obowiązkowe, roczne wychowanie przedszkolne.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 9 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.) w latach szkolnych 2009/2010, oraz 2010/2011, dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, lub ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami, lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie, lub opiekunowie prawni. Z przedstawionych zapisów wynika, że na gminie ciąży obowiązek dowożenia dziecka niepełnosprawnego, bez względu na odległość. Zwrócić jednak należy uwagę, że gmina ma obowiązek dowożenia do najbliższego przedszkola, lub ośrodka (nawet położonego na terenie innej gminy) tylko wówczas, gdy dziecko 5 - letnie realizuje obowiązkowe, roczne wychowania przedszkolne. Jeżeli uczęszcza do przedszkola bez realizacji tego obowiązku – wówczas gmina może, ale nie musi zapewniać bezpłatny transport. Wskazuje na to literalna konstrukcja przepisu, oraz stanowiska reprezentowane w literaturze. Poza powołanym zapisem, ustawodawca nie wspomina o konieczności zapewnienia dowozu w innym zakresie – np. na zajęcia wczesnego wspomagania dziecka.
Agata Piszko 06.12.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter

Newsletter wyborczy

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE