Finanse publiczne

 • Nadwyżka budżetu państwa po styczniu br. wyniosła 6,7 mld złotych

  Obrazek do artykułu: Nadwyżka budżetu państwa po styczniu br. wyniosła 6,7 mld złotych

  Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, wg. szacunkowych danych dochody budżetu państwa w styczniu 2017 r. wyniosły 37,0 mld zł, tj. 11,4 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2017 r. wg. szacunkowych danych, wydatki wyniosły 30,2 mld... Więcej

  Jolanta Mazur, 21.02.2017

 • Rząd przyjął plan Morawieckiego

  Obrazek do artykułu: Rząd przyjął plan Morawieckiego

  Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), która jest strategicznym instrumentem zarządzania polityką rozwoju prowadzoną przez instytucje... Więcej

  Jolanta Mazur, 15.02.2017

 • KE prognozuje deficyt w Polsce na bezpiecznym poziomie

  Obrazek do artykułu: KE prognozuje deficyt w Polsce na bezpiecznym poziomie

  Komisja Europejska obniżyła prognozy deficytu polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych. Na lata 2017-18 KE prognozuje, że deficyt wzrośnie z 2,3 proc. PKB odnotowanego w 2016 roku, do odpowiednio do 2,9 i 3,0 proc. PKB. Najnowsze... Więcej

  Jolanta Mazur, 15.02.2017

 • W tym roku inwestycje silnie przyspieszą

  Obrazek do artykułu: W tym roku inwestycje silnie przyspieszą

  Bank Crédit Agricole podniósł prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na 2017 rok do 3,3 proc. z poprzednich 3 proc. Impulsem dla gospodarki mają być inwestycje, ale także eksport, bo liczba zamówień w przemyśle, także eksportowych rośnie szybciej... Więcej

  14.02.2017

 • Nowe regulacje dot. ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych

  Obrazek do artykułu: Nowe regulacje dot. ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych

  Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansach publicznych, której podstawowym celem jest uzupełnienie, doprecyzowanie i zwiększenie przejrzystości przepisów określających udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz niepodatkowych... Więcej

  Jolanta Mazur, 13.02.2017

 • Zmienią przepis dot. ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych

  Obrazek do artykułu: Zmienią przepis dot. ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych

  Sejm pracował nad senackim i rządowym projektami zmian w ustawie o finansach publicznych, które finalnie zostały uwzględnione w jednym projekcie. Jego podstawowym celem jest uzupełnienie, doprecyzowanie i zwiększenie przejrzystości przepisów... Więcej

  Jolanta Mazur, 09.02.2017

 • Dochody podatkowe w 2016 roku rozczarowują

  Obrazek do artykułu: Dochody podatkowe w 2016 roku rozczarowują

  Dane o dochodach państwa w 2016 r. nie wskazują na żadną strukturalną zmianę i przełomowy wzrost ściągalności podatków, co było kluczową zapowiedzią partii rządzącej. Wyższa ściągalność podatków miała zapewnić stabilne finansowanie populistycznych,... Więcej

  07.02.2017

 • Deficyt budżetu państwa w 2016 r. wyniósł 46,3 mld zł

  Obrazek do artykułu: Deficyt budżetu państwa w 2016 r. wyniósł 46,3 mld zł

  Jak poinformował resort finansów, wstępne wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2016 r. wg szacunkowych danych wyniosło: dochody 314,6 mld zł, tj. 100,3 proc., wydatki 360,9 mld zł, co stanowi 97,9 proc., a deficyt... Więcej

  Jolanta Mazur, 01.02.2017

 • Mała zmiana w klasyfikacji budżetowej

  Obrazek do artykułu: Mała zmiana w klasyfikacji budżetowej

  1 stycznia 2017 r. rozpoczął się proces likwidacji Ministerstwo Skarbu Państwa, który trwał będzie do końca marca tego roku. W związku z tym minister rozwoju i finansów dokonał odpowiedniej zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej. Więcej

  Jolanta Mazur, 26.01.2017

 • Ustawa budżetowa na 2017 rok opublikowana

  Obrazek do artykułu: Ustawa budżetowa na 2017 rok opublikowana

  Opublikowana została ustawa budżetowa na rok 2017 (Dz. U. poz. 108) W uchwalonych 16 grudnia 2016 r. budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 384.773.502 tys. zł, zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 325.428.002 tys. zł. Deficyt... Więcej

  Jolanta Mazur, 18.01.2017