Finanse publiczne

 • Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej

  Obrazek do artykułu: Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej

  Minister rozwoju i finansów zaktualizował rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, pod kątem rozwiązań przyjętych w ustawach wprowadzających... Więcej

  Jolanta Mazur, 23.03.2017

 • Nie ma rekordu dochodów z VAT

  Obrazek do artykułu: Nie ma rekordu dochodów z VAT

  Ministerstwo Finansów podało dane dotyczące wykonania budżetu państwa po dwóch miesiącach 2017 r. i wszyscy wpadli w euforię jak fantastyczne wyniki udało się osiągnąć w ściąganiu podatków, w tym głównie podatku VAT. Tymczasem resort bardzo... Więcej

  23.03.2017

 • Nadwyżka budżetu państwa po lutym br. wyniosła 0,9 mld złotych

  Obrazek do artykułu: Nadwyżka budżetu państwa po lutym br. wyniosła 0,9 mld złotych

  Według szacunkowych danych, w okresie styczeń - luty 2017 r. dochody budżetu wyniosły 60,9 mld zł, tj. 18,7 proc. w stosunku do ustawy budżetowej na ten rok, wydatki 60,1 mld zł, tj. 15,6 proc. Nadwyżka budżetu państwa po lutym br. wyniosła 0,9 mld... Więcej

  Jolanta Mazur, 22.03.2017

 • Zmiany w RIO ograniczą zadłużanie się gmin

  Obrazek do artykułu: Zmiany w RIO ograniczą zadłużanie się gmin

  Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, który ma ograniczyć zjawisko nadmiernego zadłużania się gmin. RIO będą mogły szybciej i sprawniej reagować w sytuacjach... Więcej

  Jolanta Mazur, 17.03.2017

 • Premier będzie dysponował wyższą kwotą rezerwy ogólnej budżetu

  Obrazek do artykułu: Premier będzie dysponował wyższą kwotą rezerwy ogólnej budżetu

  Rezerwę ogólną budżetu państwa, którą może dysponować premier z przeznaczeniem na wydatki odpowiednich części budżetowych, zwiększono z 5 do 10 mln zł. Minister rozwoju i finansów będzie dysponował kwotą do 2 mln zł, a nie jak dotychczas 1 mln zł,... Więcej

  Jolanta Mazur, 10.03.2017

 • 1 bilion na Liczniku Długu Publicznego

  Obrazek do artykułu: 1 bilion na Liczniku Długu Publicznego

  Ministerstwo Finansów wydało 28 lutego komunikat dotyczący wysokości zadłużenia Skarbu Państwa na koniec 2016 r. Ta informacja mogła być myląca dla opinii publicznej, ponieważ dług SP stanowi jedynie część zadłużenia sektora finansów publicznych, a... Więcej

  03.03.2017

 • Zadłużenie SP na koniec 2016 r. - 928.661,2 mln zł

  Obrazek do artykułu: Zadłużenie SP na koniec 2016 r. - 928.661,2 mln zł

  Jak poinformował w komunikacie resort finansów, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2016 r. wyniosło 928.661,2 mln zł, co oznaczało: wzrost o 5.321,2 mln zł (0,6 proc.) w grudniu 2016 r. a wobec końca 2015 r. wzrost o 94.110,5 mln zł (11,3... Więcej

  Jolanta Mazur, 01.03.2017

 • Rok 2018 będzie kluczowy dla finansów publicznych

  Obrazek do artykułu: Rok 2018 będzie kluczowy dla finansów publicznych

  Eksperci uważają, że mimo wzrostu gospodarczego niższego od pierwotnych założeń i wyższego deficytu budżetowego niż przewidywano pod koniec ubiegłego roku stosunek tego drugiego do PKB nie powinien przekroczyć 3 proc. Więcej

  23.02.2017

 • Nadwyżka budżetu państwa po styczniu br. wyniosła 6,7 mld złotych

  Obrazek do artykułu: Nadwyżka budżetu państwa po styczniu br. wyniosła 6,7 mld złotych

  Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, wg. szacunkowych danych dochody budżetu państwa w styczniu 2017 r. wyniosły 37,0 mld zł, tj. 11,4 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2017 r. wg. szacunkowych danych, wydatki wyniosły 30,2 mld... Więcej

  Jolanta Mazur, 21.02.2017

 • Rząd przyjął plan Morawieckiego

  Obrazek do artykułu: Rząd przyjął plan Morawieckiego

  Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), która jest strategicznym instrumentem zarządzania polityką rozwoju prowadzoną przez instytucje... Więcej

  Jolanta Mazur, 15.02.2017