LEX dla Samorządu Terytorialnego

Program został stworzony z myślą o pracownikach urzędów administracji samorządowej, osobach piastujących kluczowe stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, sekretarz gminy, skarbnik) oraz osobach świadczących obsługę prawną w urzędach administracji samorządowej.