Dane kontaktowe:
Serwis Samorządowy
Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000709879
NIP: 583-001-89-31
Wysokość kapitału zakładowego: 19.919.527,00 zł
http://www.wolterskluwer.pl
Kontakt:
Redaktor naczelny - Krzysztof Sobczak
E-mail: Krzysztof.Sobczak@wolterskluwer.com
Redaktor prowadzący - Katarzyna Kubicka-Żach
E-mail: Katarzyna.Kubicka@wolterskluwer.com
Telefon
+48 728 323 714
E-mail
serwissamorzadowy@wolterskluwer.pl
Strona WWW
http://www.wolterskluwer.pl
Reklama:
Kontakt z działem reklamy