Nowe prawo:

Wykaz oraz omówienia ostatnich zmian w prawie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Najnowsze zmiany w prawie

Szydło powiedziała, że utworzenie metropolii było jednym z zobowiązań, które PiS podjął jeszcze w kampanii wyborczej. "Mówiliśmy o tym w czasie rozmów z mieszkańcami w województwie śląskim, rozważaliśmy te możliwości w rozmowach z samorządowcami. I dzisiaj mogę powiedzieć, że dopełniamy tego procesu legislacyjnego, który został podjęty poprzez przygotowanie ustawy, potem podpisanie jej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę" - podkreśliła premier.

Odnosząc się do podpisanego w czwartek rozporządzenia, przekonywała, że daje ogromne szanse dla rozwoju miast, gmin, powiatów, które w obszarze nowo utworzonej metropolii będą mogły ze sobą nie tylko współpracować i wykorzystać wzajemne atuty, wzajemnie się wspierając i uzupełniając, ale będą mogły też na pewno tworzyć nową jakość rozwoju gospodarczego. "To dla tej części Śląska jest niezwykle istotne" - zaznaczyła szefowa rządu. (PAP)

 

Dotacja przedszkolna jedynie na dzieci do lat 5

5 maja wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 875). Czytaj więcej: Dotacja przedszkolna jedynie na dzieci do lat 5

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z dostępem do centraln

1 stycznia wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności (Dz.U. poz. 864). Czytaj więcej: Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności z dostępem do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych

Określono zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji

30 lipca wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji (Dz.U. poz. 1032). Czytaj więcej: Określono zakres projektu miejscowego planu rewitalizacji

Ważne zmiany w przepisach dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyj

1 lipca 2016 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 903). Czytaj więcej: Ważne zmiany w przepisach dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyjnych

Nowe wzory sprawozdań w zakresie odbierania odpadów komunalnych

30 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. poz. 934). Czytaj więcej: Nowe wzory sprawozdań w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ustawa o ochronie danych osobowych z tekstem jednolitym

 28 czerwca opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Czytaj więcej: Ustawa o ochronie danych osobowych z tekstem jednolitym

Opublikowano tekst jednolity ustawy o pracownikach samorządowych

24 czerwca opublikowano obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorządowych. (Dz.U.2016.902). Czytaj więcej: Opublikowano tekst jednolity ustawy o pracownikach samorządowych

Starosta przyzna świadczenie pieniężne posiadaczom Karty Polaka

 Z dniem 2 września wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 753). Czytaj więcej: Starosta przyzna świadczenie pieniężne posiadaczom Karty Polaka

Stadion PGE Narodowy, na którym będą toczyć się rozmowy, zostanie dodatkowo ogrodzony.

W ocenie wiceprezydenta stolicy Jarosława Jóźwiaka szczyt jest "prestiżowym wydarzeniem", który spowoduje, że "oczy całego świata będą skierowane na Warszawę, na Polskę". "Goszcząc tak ważne wydarzenie, chcieliśmy się do niego bardzo dobrze przygotować" - zapewnił podczas czwartkowej konferencji.

Dodał, że oficjalnym organizatorem wydarzenia jest rząd, natomiast - jak tłumaczył - ratusz ma wiele zleconych zadań do wykonania, związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania miasta w tym czasie. "Współpracujemy w tym zakresie z wieloma instytucjami państwowymi, m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową i policją" - powiedział wiceprezydent.

Przygotowania do szczytu - jak mówił Jóźwiak - odbywają się dwutorowo. "Z jednej strony jest to jak najlepsze przygotowanie i podjęcie naszych gości, którzy tutaj przyjadą - tych z najwyższego szczebla, jak i tych wszystkich członków delegacji, dziennikarzy, którzy będą współpracowali, relacjonowali szczyt z Warszawy. Drugim naszym ważnym, może jeszcze ważniejszym zadaniem jest takie przygotowanie miasta, aby w jak najmniejszym stopniu odczuwali to mieszkańcy" - zaznaczył.

Dyrektor stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor poinformowała, że przygotowując się do tego typu imprez, miasto zawsze rozpoczyna prace od analizowania zagrożeń. "Zawsze przygotowujemy się tak, jakby to była pierwsza impreza i najważniejsza, którą mamy do przeprowadzenia" - zapewniła. Dodała, że miasto ściśle współpracuje z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za właściwy poziom bezpieczeństwa w kraju. "Na co dzień wszystkie służby ze sobą współpracują i wymieniają się informacjami - jesteśmy w stałym kontakcie" - mówiła.

Gawor powiedziała, że jednym z ważniejszych elementów przygotowań, jest zapewnienie bezpieczeństwa gościom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Jak mówiła, w ostatnim czasie uaktualniono obowiązujące procedury na wypadek różnych zagrożeń w transportowych spółkach miejskich i u prywatnych przewoźników. Ponadto przeprowadzony został cykl szkoleń m.in. dla kierowców i dyspozytorów, dotyczących bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej oraz w metrze. Miasto - jak podkreśliła - przygotowało także plakaty i ulotki z obrazkową instrukcją, jak postępować w przypadku zagrożenia terrorystycznego, które można znaleźć w komunikacji miejskiej oraz na przystankach.

Ponadto Gawor poinformowała, że wokół Stadionu PGE Narodowy stanie płot, który będzie dodatkowym zabezpieczeniem miejsca obrad. "Będzie to strefa zero, która będzie chroniona przez służby mundurowe" - dodała.

Dyrektor ZTM Wiesław Witek powiedział, że w dniach 7-9 lipca będą wprowadzone duże zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. Od 7 lipca, od godz. 9 do 9 lipca, do godz. 18 z ruchu zostanie wyłączone: Wybrzeże Szczecińskie (na odcinku od mostu Poniatowskiego do mostu Świętokrzyskiego), Wał Miedzeszyński (na odcinku od ul. Zwycięzców do mostu Poniatowskiego), al. Zieleniecka, ul. Zamoyskiego (na odcinku od ul. Towarowej do ul. Sokolej), rondo Waszyngtona, al. Waszyngtona (od ul. Saskiej do ronda Waszyngtona) i ul. Grzybowska (od ul. Towarowej do ul. Królewskiej).

Z kolei od godz. 8 w dniu 8 lipca, do 9 lipca, do godz. 20 warszawiacy nie pojadą Al. Jerozolimskimi (od ul. Chałubińskiego do mostu Poniatowskiego), mostem Poniatowskiego i al. Poniatowskiego, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, ul. Miodową (od Krakowskiego Przedmieścia do ul. Senatorskiej) oraz ul. Królewską (od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej).

Wprowadzone zostaną także zakazy zatrzymywania pojazdów wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Znaki zakazu staną na Pradze-Południe m.in. na Wale Miedzeszyńskim, ul. Jakubowskiej, Sokolej, Zamoyskiego; na Ochocie w Alejach Jerozolimskich, na ul. Tarczyńskiej, Dalekiej, Krzyckiego, Raszyńskiej, Żwirki i Wigury; na Woli m.in. na ul. Wroniej, Łuckiej, Ciepłej, Grzybowskiej, al. Jana Pawła II; w Śródmieściu m.in. w Alejach Jerozolimskich, na ul. Podwale, Senatorskiej, Emilii Plater, Konopnickiej, Śliskiej, Sosnowej, Nowogrodzkiej, Kruczej i Królewskiej.

Autobusy i tramwaje - jak wyjaśniał Witek - będą kierowane objazdami. W tym okresie nie będzie funkcjonować stacja kolejowa Warszawa Stadion oraz stacja metra Stadion Narodowy. Szczegółowe informacje będą dostępne m.in. na stronie ZTM. Jóźwiak zwrócił uwagę, że mieszkańcy mogą mieć także problem z dotarciem na Lotnisko Chopina, ponieważ ul. Żwirki i Wigury będą przejeżdżać zagraniczne delegacje. Wiceprezydent stolicy apelował, aby warszawiacy w trakcie trwania szczytu korzystali z komunikacji miejskiej oraz pociągów.

Gawor dodała, że utrudnienia pojawią się także w okolicy 20 hoteli, w których zatrzymają się delegacje.

Ratusz przypomina, że informacje nt. utrudnień będą dostępne na stronie miasta: www.um.warszawa.pl oraz w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (www.warszawa19115, pod nr tel. 19115 i w bezpłatnej aplikacji mobilnej).

Ratusz zastrzega, że "ze względu na specyfikę lipcowego wydarzenia", prezentowane informacje są wstępne i w trakcie najbliższego miesiąca mogą ulec zmianie lub uzupełnieniu. Ponadto w trakcie trwania samego szczytu służby państwowe mogą zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Szczyt NATO, pod przewodnictwem jego sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga, odbędzie się w dniach 8-9 lipca. Wezmą w nim udział przywódcy państw i rządów 28 krajów członkowskich, m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Przewidywane tematy szczytu to odpowiedź na zagrożenia ze Wschodu i Południa, w tym decyzje dotyczące zwiększenia obecności wojskowej na wschodnich obrzeżach sojuszu, a także dalsze rozszerzanie NATO.(PAP)