Rewolucja śmieciowa

Rewolucja śmieciowa to potoczna nazwa dla istotnych zmian w gospodarce odpadami komunalnymi, które wprowadza ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.).

 

W nowym systemie gospodarki odpadami ich właścicielami staną się władze lokalne. Mieszkańcy będą płacili samorządom za wywóz odpadów na podstawie przyjętej w danej gminie metody obliczania wysokości stawki.

LEX dla Samorządu Terytorialnego

Z myślą o samorządzie

Lex dla Samorządu Terytorialnego

Program został stworzony z myślą o pracownikach urzędów administracji samorządowej, osobach piastujących kluczowe stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, sekretarz gminy, skarbnik) oraz osobach świadczących obsługę prawną w urzędach administracji samorządowej.

Artykuły dotyczące tematu rewolucji śmieciowej