RODO w Samorządzie

Administracja publiczna musi przygotować się na zmiany zasad przetwarzania i przepływu danych osobowych.

 

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), na mocy którego zmienią się zasady związane z przetwarzaniem i przepływem danych osobowych. Unijne rozporządzenie jest aktem bezpośrednio obowiązującym. Nie wymaga zatem implementacji.

RODO

RODO w kadrach

RODO w oświacie

RODO w biznesie

RODO w ochronie zdrowia

LEX dla Samorządu Terytorialnego

Z myślą o samorządzie

Lex dla Samorządu Terytorialnego

Program został stworzony z myślą o pracownikach urzędów administracji samorządowej, osobach piastujących kluczowe stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, sekretarz gminy, skarbnik) oraz osobach świadczących obsługę prawną w urzędach administracji samorządowej.

Artykuły dotyczące RODO