Newsletter Wyborczy

Artykuły

 • Kodeks wyborczy powinien być zmieniony

  Obrazek do artykułu: Kodeks wyborczy powinien być zmieniony

  Sugestie dotyczące zmian stanu prawnego skierował do marszałka Sejmu przewodniczący PKW. O niezbędnej nowelizacji kodeksu, wycofaniu się z przepisów o transmisji z lokali oraz powierzeniu organizacji wyborów władzom lokalnym pisze w ekspertyzie prof.... Więcej

  Katarzyna Kubicka-Żach, 06.06.2018

 • Kto przechowa tony dokumentów wyborczych

  Obrazek do artykułu: Kto przechowa tony dokumentów wyborczych

  Projekt rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów nie uwzględnia zmian w Kodeksie wyborczym – alarmują samorządowcy. Więcej

  Katarzyna Kubicka-Żach, 05.06.2018

 • Wystarczy środków na wybory, nie ma zagrożeń

  Obrazek do artykułu: Wystarczy środków na wybory, nie ma zagrożeń

  Zabezpieczona jest kwota 454,2 mln zł, która wystarczy na przeprowadzenie wyborów samorządowych – zapewniła Magdalena Pietrzak, szefowa KBW. Nie widzimy niebezpieczeństw w związku z głosowaniami – podkreślił sędzia Wojciech Hermeliński. Więcej

  Katarzyna Kubicka-Żach, 05.06.2018

 • Rząd stawia na zrównoważony rozwój

  Obrazek do artykułu: Rząd stawia na zrównoważony rozwój

  Sprawna administracja, efektywna gospodarka odpadami i poprawa jakości powietrza w miastach są wśród priorytetów rządu. Rada Ministrów przyjęła raport dotyczący realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zakłada on współodpowiedzialność podmiotów... Więcej

  Katarzyna Kubicka-Żach, 05.06.2018

 • Samorząd dwóch napędów

  Obrazek do artykułu: Samorząd dwóch napędów

  Aktywni ambasadorowie społeczeństwa lokalnego mogą trzymać dyscyplinę włodarzy gmin i miast oraz powstrzymywać przed imaginacyjnym postrzeganiem problemów mieszkańców - mówi Adam Snarski, prodziekan Zamiejscowego Wydziału EWSPA w Brukseli. Więcej

  Adam Snarski, 05.06.2018

 • Budżety powiatów są tworzone w najgorszy możliwy sposób

  Obrazek do artykułu: Budżety powiatów są tworzone w najgorszy możliwy sposób

  O możliwościach finansowych powinny decydować zadania, jakie są przypisane danemu rodzajowi samorządu do realizacji – mówi Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich. Więcej

  Katarzyna Kubicka-Żach, 04.06.2018

 • Nie ma przepisu zobowiązującego do obniżania pensji wójta

  Obrazek do artykułu: Nie ma przepisu zobowiązującego do obniżania pensji wójta

  Pensje samorządowców będą zmieniane tylko wtedy, jeśli rady gmin podejmą uchwały w tej sprawie – mówi Andrzej Porawski, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Jego zdaniem ani z ustawy, ani z rozporządzenia nie wynika obowiązek działania dla... Więcej

  Katarzyna Kubicka-Żach, 04.06.2018

 • Świadczenie „Dobry Start” nowym zadaniem gmin

  Obrazek do artykułu: Świadczenie „Dobry Start” nowym zadaniem gmin

  Urzędy miast, gmin, ośrodki pomocy społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica będą przyjmowały wnioski i realizowały świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Więcej

  Katarzyna Kubicka-Żach, 04.06.2018

 • Dyrektorzy wydziału do odwołania czy degradacji

  Obrazek do artykułu: Dyrektorzy wydziału do odwołania czy degradacji

  W rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzeń pracowników samorządowych brakuje stanowiska dyrektor wydziału, co może spowodować konieczność odwołania wszystkich dyrektorów – ostrzega Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. MSWiA oraz MRPiPS deklarują... Więcej

  Katarzyna Kubicka-Żach, 04.06.2018

 • NIK: gminy mają kłopoty ze śmieciami

  Obrazek do artykułu: NIK: gminy mają kłopoty ze śmieciami

  Najwyższa Izba Kontroli wykryła błędy w połowie sprawozdań gospodarowania odpadami komunalnymi. Powód? Niestaranność na etapie weryfikacji danych zebranych od firm odbierających śmieci. Więcej

  Jolanta Ojczyk, 01.06.2018